Skip to content

Pierwsza komunia

IMG_0114

Jest sakramentem ustanowionym przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Za każdym razem, gdy sprawowana jest Msza święta dokonuje się ta sama Ofiara, której Jezus dokonał w Wieczerniku. Nie jest to zatem ani przypomnienie ani naśladowanie w ścisłym sensie, ale jest to dokonywanie i uczestniczenie w tej samej Ofierze Jezusa. W czasie Mszy św. dokonuje się prawdziwa, realna i substancjalna przemiana chleba w Ciała Jezusa i wina w Krew Jezusa.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do I Komunii Świętej:

  • metryka chrztu dziecka,
  • pozwolenie na przygotowanie i przyjęcie I Komunii św. od proboszcza zamieszkania dziecka spoza parafii.