Skip to content

Chrzest

Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do sakramentu chrztu:

  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, stan cywilny, zamieszkanie),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
  • pozwolenie na chrzest od proboszcza zamieszkania rodziny spoza parafii.

UWAGA: Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące.