Skip to content

Małżeństwo

13

Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzkiego. Jest niezbędnym fundamentem rodziny. W odniesieniu do ludzi ochrzczonych związek małżeński ma charakter sakramentu. Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. Kapłan jest tym, który błogosławi ich związek i staje się świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do sakramentu małżeństwa:

  • aktualne metryki chrztu do ślubu /z wpisem o bierzmowaniu – z datą do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia metryki,
  • dowody osobiste ew. paszport,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt zawarcia ślubu cywilnego.

UWAGA: Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa, celem przedstawienia potrzebnych dokumentów, sporządzenia protokołu, potwierdzenie dnia i godziny ślubu.