Skip to content

Bierzmowanie

Grupa-18x25

Bierzmowanie jest sakramentem, będącym dopełnieniem chrztu, w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Dokumenty niezbędne przy bierzmowaniu:

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej, lub ostatnie zaświadczenie katechizacji (ze szkoły poza parafią).